Tulisan Bugis

MARI BELAJAR MENULIS TULISAN BUGIS


Tulisan Bugis tradisional tidak mempunyai tanda konsonan. Sebab itu amat sukar membacanya kalau tidak melihat kepada ayat keselurhannya. Apabila membaca satu perkataan saja boleh mengelirukan kerana ia boleh dibunyikan dengan pelbagai bunyi. 

Ini adalah kelemahan besar pada tulisan Bugis Tradisional tetapi ia juga mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Sebab itu masih ada segolongan manusia terutama golongan lama yang masih mempertahankan tulisan tradisional. 

Namun ramai sarjana bahasa bugis sudah mencipta tanda konsonan untuk mengatasi kelemahan tulisan ini supaya pembaca mampu memahami semua perkataan bugis tanpa perlu melihat kepada keseluruhan ayat. Ada pelbagai tanda yang digunakan. Ada yang menggunakan tanda bulat diatas huruf dan ada guna apostropi didepan huruf dan sebagainya.

Di BMBB kami mengajar anda menulis kedua-dua tulisan supaya anda memahami yang tradisional dan juga yang moden.


Menggunakan tulisan Bugis dalam Komputer


Sebelumnya selessureng harus 'download' font bugis terlebih dahulu.
ini ada antara linknya untuk dimuat turun;

kemudian harus di install font dalam windows anda.
caranya: klik start button --> control panel --> install font

cuba buka Microsoft Office dan mula menulis.