Perbualan

Sumbangan ilmu sdra Wafi


#Ikuti soal jawab saya (W) bersam Fitriani Abdurrazaq (F)#

 • W: salam ndi. melokka makkutana ( mahu saya bertanya ).
apa beza - de'te'tenri dan tenia ?
aga bettuanna - palek ? ( apa maknanya - palek ? )

 • F: salam deng Wafi,
De' = tidak ( Bugis asli )
Te' = tidak ( Bugis Luwu )
Tenri = tidak, tapi tidak boleh berdiri sendiri..harus diikuti oleh kata tertentu.
misal: tenri sampiang ( tidak dielakkan )
Tenia = bukan
Palek = kalau begitu ( tapi harus ditempatkan di bagian akhir kalimat ).

 • W: ouh ( Palek = kalau bgitu ), saya sangka ( palek = pula ).
jadi apa bahasa bugisnya utk ( pula )?

 • F: Pula = To

 • W: bukankah ( To = Juga / Pun ) ?

 • F: iyye', sama.. To = Pun / Pula / Juga

 • W: macca laddekkik ndik. mashallah. ( pandai sungguh kamu. mashallah. )

saya cemburu melihat kamu. walaupon saya dah jauh dari tanah bugis. tapi saya suka belajar bahasa bugis.
- jadikan ayat ini bahasa bugis -

 • F: hehe, saya belum pintar deng Wafi, cuma tau sedikit. ( de'pa umacca deng Wafi, wissengmi ce'de' )

saya cemburu melihat kamu. walaupon saya dah jauh dari tanah bugis. tapi saya suka belajar bahasa bugis.
= mengimpurukkak mita ki'. mauni pura mabela ka' pole tana ogi. tapi u poji makguru basa ogi.

 • W: hehe. bilakah kita menggunakan 'mi', 'mua', 'ni', 'tu' & 'E' ?
ada maksudnya kah huruf tambahan belakang ini semua?

 • F: ada maksudnya,

Mi dan Mua boleh bermakna "hanya / sekedar" ( eg: ce'de' mi = hanya sedikit )
Ni bisa bermakna "telah" ( eg: pura ni = telah selesai )
E = lah, tp jarang digunakan...
Tu = kah, yah.... ( eg: ada apa yah? / ada apa kah? = aga tu? )


#END OF PART 1#

---------------------------------------------------------------------------

 • W: salam ndik.
aga naseng ogikna,
kepada, ke, dari, untuk, daripada?

 • F: salam deng Wafi.

kepada = ku / ko
ke = ku / ko
dari = poLE
untuk = ...setahu saya, kata "untuk" tidak ada dalam bahasa Bugis deng Wafi.
daripada = wah..ini "daripada" dalam bahasa Melayu ya deng Wafi? saya tak mengerti..

 • W: hehehe.
addempengengengngak. ( maafkan saya )
sabak mappake basa malaju kak. ( sebab saya memakai bahasa melayu )
nappakak dua tahung mkguru basa ogik. ( saya baru dua tahun belajar bahasa bugis )
nasabak ro basa ogik kuk dek na magello. ( sebab itu bahasa bugis saya tidak bagus )
ambokkuk dek na naissengngi mabbasa ogik. ( ayahku tak tahu berbahasa bugis )
nenekkuk bawang sibawa saijingkuk ri kamponge. ( nenekku sahaja dan keluarga di kampung )
ri singapura to dekgaga tau macca mabbasa ogik saliwenna ceddek mi.
( di singapura pun tiada orang pandai berbahasa bugis kecuali hanya sedikit )

 • F: nappa= baru / lalu / kemudian
eg: saya mandi lalu makan = cemmeka' nappa manrE
eg: saya baru melihatmu = nappa kik uwita.
saliweng = luar / kecuali

 • W: may you translate this for me to buginese.
my name is abdul wafi waliyuddin.
i am 22 years old.
i was born and raise in singapore.
in my family there are my parents, four sisters and a brother.
i am the eldest in my siblings.
i love any kinds of arts.
my religion is muslim.
i believe there is no god except allah and prophet muhammad is his messenger.

 • F: these are the translation
my name is abdul wafi waliyuddin.
- Asekku' abdul wafi waliyuddin

i am 23 years old.
- 23 taung umuru'ku'

i was born and raise in singapore.
- jajika' nennia maloppoka' ri Singapore

in my family there are my parents, four sisters and a brother.
- ri kaluargaku'(silessurekku'), engka tomatoakku', eppaa anring makkunraikku' sibawa siddi anring orowanEku'(padaoraneku')

i am the eldest in my siblings.
- iyya' kaminang matoa maddikkaneng.

i love any kinds of arts.
- upoji iyyamanenna seni-E

my religion is muslim.
- Selleng agamaaku'

i believe there is no god except allah and prophet muhammad is his messenger.
- mateppe'pa makkeda de'gaga Fuang nawedding risompa saliwengna Fuang Allah ta'aala nennia mateppe'ka Nabi Muhamma' suroona Allah ta'aala.

 • W: - nennia - kaminang - maddikkaneng -
aga bettuanna? (apa maksudnya?)

 • F: nennia = dan / dan juga
kaminang = paling
maddikkaneng = bersaudara

#END OF PART 2#

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aga kareba / gareba ? = Apa khabar.
aga gareba ya maneng salsureng'e=apa kbr semua saudara2
Aga mu pagauktu = Awak buat apa tu
Melo' jokka figi = Nak pergi ke mana
Oto'no matandreni tengaeso'e = Bangunlah matahari dah tinggi
Jokka mappalaong yolo = Pergi kerja dulu
Matu' pi i sambungngi melo' kak mannasu yolo kasi'na = Nanti sambung lagi saya nak masak dulu.
salama' majeppu=salam sejahtera
aga ni i andre elek iye?=mkn apa pagi ini?
iyak mandre nasi gore sibawa sambalak lure2=sya mkn nasi goreng dgn sambal ikan bilis
minung waer kopi=minum air kopi
niga asen(g)mu? = siapa namamu?
purani manre? = sudah(selesai) makan?
tettek siaga makukue? = pukul berapa sekarang?
ajak talupai sumpajang! = jgn kamu lupa sembahyang!
addaempengengngak = maafkan saya (bahasa halus.)
melok kak mangngita tv=sya nk tgk tv
melok manre aga=nk mkn apa
lette' kik manre=jemput makan
engka curita aga ri TV ro? = ada cerita apa di TV tu?
melokkak manre nanre sibawa bale = saya nak makan nasi dengan ikan
magapi ta lisu/rewek? = bila awak pulang?
dekgaga gunana = tiada gunanya
jokka jokka bolaE! = jalan jalan (singgahlah) ke rumah!
Aga kareba mu maneng silaong = Apa Khabar semua kawan2
niga2 tau anggota BMBB wedding magguru = siapa saja anggota BMBB boleh belajar
 baji2 = madeceng mua= baik2 saja
MAKA DEE ujokka ku bolata na pura manjanci =mana mungkin aku tidak pergi ke rumah anda kan sudah berjanji.
catatan :
   1.maka dee =mana mungkin tidak
   2.U kata ganti saya/aku (umelo=saya mau) ,,,melo= mau.
   3.Jokka = pergi
   4.ku=ke
   5.bola = rumah
   6.ta = kata ganti anda/kamu (anutta = punya kamu)
   7 na = sebab/kan
   8.pura = sudah
   9.manjanci = berjanji

cakkaruduk kak = ngantuk saya
madodok kak = penat saya
purani dio/cemme? = dah mandi?
palettukkengngi sellengkuk = sampaikan salamku
sukkuru kak lao ri puang allah taala = saya bersyukur ke hadrat allah taala

#PAKKITA MATA PI, GA NA TONGENG? (penglihatan mata sahaja yang logik kah?)#

Engka siddi curita maelo ku curitakki mancaji pakkasame to padakku rupa tau.
Sitongenna de' na naita-e pakkita matapa na tongeng. 
Engka siddi wettu, mabbere ada siddi tau kapere' (TK) lao okko tau siddi tau selleng (TS) riwettunna majjene':
(Ada satu kisah yang mahu ku ceritakan untuk menjadi renungan sesama manusia.
Sebenarnya tidak hanya dilihat penglihatan mata sahaja yang logik.
Ada suatu masa, berkata seorang orang kafir (TK) kepada seorang muslim (TS) ketika berwudhuk:)

TK : Magai mu majjenne'?
(kenapa kau berwudhuk?)

TS : Onnang rusa'i jenne'ku, nasaba' mettu'ka'.
(tadi wudhuk saya batal, sebab terkentut)

TK : Bengngaka' mutaro, magai ri monri mettu', na mu bissai wi rupammu, limammu, ulummu na ajemu, magai na de' mu bissai onroangna massu ettu'mu?
(Kau buat saya hairan, kenapa yg belakang kentut, yg kau basuh wajahmu, tanganmu, kepalamu dan kakimu, kenapa tidak kau basuh tempat keluarnya kentutmu?)

TS : Iye parentanya Puang Allahu Ta'ala, iya' uwacciorimi.
(Ini perintah Allahu Ta'ala, saya hanya ikut dan patuh)

TK : Itani de' na tongeng agamamu, parentana de' na tama akkaleng.
(Lihatlah ketidak benarannya agamamu, erintahnya tidak masuk akal (tidak logik).

TS : Tongeng de'na semestinna na tarimai akkaleng.
(Kebenaran tidak semestinya yg masuk akal/logik)

TK : Aga botti na?
(apa buktinya?)

TS : Laoko mai, u pitakko botti na.
(mari sini, saya tunjukkan buktinya)

TK : Lao matu', maccioka'.
(Ayuh pergilah, saya ikut)

TS matterru na bawa TK lao okko seddena tange'-e. Nalai limanna TK-e nappa na pacipiri tange'. Gora loppo TK-e boreng nataro peddi.
(TS lalu membawa TK ke arah berdekatan sebuah pintu. Diambil tangan TK lalu dijepit dengan pintu. TeriakTK meraung kerana kesakitan.)

TK : We de de... peddi' na limakku, leppessangngi.
(Aduh... sakitnya tanganku, lepaskannya)

TS : Iyana tu wakkada, iyenatu saba'na, limammu mapeddi', magai na timummu mette' makkada mapeddi'-i.
(Itulah ku cakap, itulah jawabannya, tanganmu yang sakit, kenapa mulutmu yang berkata sakit).

Pura iyaro, TS matterru nasalai TK-e monro cadiddi pineddingi peddi'na limanna. (Selepas itu, TS terus meninggalkan TK berseorangan menanggung kesakitan tangannya.)


#marriage - perkahwinan - abbottingeng#

Malay
Sitti : Sudahkah kamu berkahwin, Nor?
Nor : Ya, sudah
Sitti : Berapa anak kamu ada?
Nor : Belom lagi. Bagaimana pula dengan kamu?
Sitti : Saya mempunyai dua anak lelaki
Nor : Saya rasa itu sudah mencukupi.
Sitti : Saya pun rasa begitu.
Nor : Erm, berapa umur kamu sekarang?
Sitti : Umur saya tiga puluh lima tahun
Nor : Adakah kamu berkerja?
Sitti : Tidak lagi. Saya seorang suri-rumah sekarang
Nor : Tidak mengapa Sitti.
Sitti : Ya. Menjaga anak-anak juga memenatkan.
Nor : Saya berharap saya mempunyai anak.
Sitti : insya' Allah. Kamu akan mendapatnya juga suatu hari nanti.

English
Sitti : Are you married, Nor?
Nor : Yes, I am
Sitti : How many children have you got?
Nor : I have no children yet. How about You?
Sitti : I have two sons
Nor : I think that should be enough. hahah.
Sitti : I think so. hehe.
Nor : Erm, How old are you now?
Sitti : I’m thirty five years old
Nor : Are you working?
Sitti : Not anymore. I'm a housewife now.
Nor : It's alright Sitti.
Sitti : Yea. Looking after the kids is tiring too.
Nor : I wish i have one.
Sitti : You will have too one day. inshallah.

Bugis
Sitti : Pura-ni’ botting, Nor?
Nor : IyyE’ pura-na’
Sitti : Siagani ana’ta’?
Nor : De'gaga pa. na idi’?
Sitti : Iyya’ dua-ni ana’ku’
Nor : Genne’ni tu sedding.
Sitti : Makkuniro.
Nor : Erm, Siagani umuru’ta’?
Sitti : Tellu-ppulo-na’ lima taung.
Nor : Majjaama-ki’?
Sitti : De’na. Mappallaung-ri-bola-na’ makkokkoaE.
Nor : De’ma tu na-magaga.
Sitti : IyyE. Marejjing to narEkko mattungka anana’ki’
Nor : Tennapodo engka to ana’ku’.
Sitti : Kudeccaui (insyaAllah) engka to tu ana’ta’


#telephone/talifon/talipong#

English

Rina : Hello
Sufian : Hello, who is speaking?
Rina : Rina here
Sufian : I am very glad to hear you
Rina : Thank you. How are you, Sufian?
Sufian : Very well. And You
Rina : I am fine too
Sufian : I haven’t seen you for a long time
Rina : I am currently in Australia for three years
Sufian : So when will you be coming back?
Rina : Next month
Sufian : Hope to see you soon
Rina : I am looking forward to see you too

malay

Rina : Hello
Sufian : Hello, siapa yang bercakap ini?
Rina : Rina disini
Sufian : Saya sangat senang dapat mendengar kamu
Rina : Terimakasih. Bagaimana kabarmu, Sufian?
Sufian : Saya baik belaka. Dan kamu?
Rina : Saya baik juga
Sufian : saya sudah lama tidak melihat kamu.
Rina : saya sedang berada di Australia untuk tiga tahun
Sufian : Jadi bila kamu akan pulang?
Rina : Bulan hadapan
Sufian : Harap dapat bertemu kamu segera
Rina : Saya sangat berharap dapat bertemu kamu juga

bugis

Rina : Halo
Sufian : halo, niga tu
Rina : iyya' manyE, Rina
Sufian : marennu/mario-ka' mEngkalinga-ki'
Rina : tarima kasi'. aga karEba, Sufian?
Sufian : madEcEng. na idi'?
Rina : madEcEng to'-ka'
Sufian : maittani dE' uwitaki'.
Rina : engka-na' Tellu taung ri Australia.
Sufian : jaji, magapi ta lisu?
Rina : uleng paEmeng
Sufian : tennapodo siruntu'ki' magattii.
Rina : iyyE', urennuangngi siruntu'ki' magattii..

#Dialog: Daily Activities / Aktiviti Harian#

(Melayu)
Surono : Rifai, kamu sedang buat apa?
Rifai : Saya sedang belajar.
Surono : Adakah kamu sibuk?
Rifai : Saya selalu sibuk setiap petang
Surono : Adakah kamu selalu memeriksa pelajaranmu?
Rifai : Setentunya

(English)
Surono : Rifai, what are you doing?
Rifai : I am learning.
Surono : Are you busy?
Rifai : Yes. I am always busy every evening
Surono : Do you always revise the lesson?
Rifai : Of Course.

(Bugis)
Surono : aga ta-pigau, Rifai?
Rifai : magguru ka'.
Surono : marejjing ki'?
Rifai : toli marejjing ka' tungke-tungke arawEng
Surono : toli ta-paressa-ga jamang-ta?
Rifai : makkuniro / tette'ni / iyyE'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maiga jammang ku = banyak kerja ku
malippuno ulu ku sedding = pening kepala ku rasanya
na taro jammang = di sebabkan kerja